аралашу


аралашу
неперех.
1) обща́ться, пообща́ться; сноси́ться, быть в свя́зях (конта́ктах, конта́кте), име́ть свя́зи (обще́ние, сноше́ния, конта́кты), име́ть де́ло (с кем-л.); води́ться, поводи́ться, зна́ться; якша́ться; сообща́ться (с кем-л.); приобща́ться/приобщи́ться (к чему) || обще́ние, сноше́ние, сноше́ния, конта́кт, конта́кты, сообще́ние

кешеләр белән аралаша белү — уме́ть обща́ться с людьми́

тышкы дөнья белән аралашу — обще́ние с вне́шним ми́ром

2) переме́шиваться/перемеша́ться, сме́шиваться/смеша́ться (о разнородных предметах) || сме́шивание, смеше́ние

төрләр аралашу — смеше́ние ви́дов

тузан белән аралашкан сөрем шәһәр һавасын агулый — чад, смеша́вшийся (перемеша́вшийся) с пы́лью, отравля́ет городско́й во́здух

3) в знач. нареч. аралашып см. аралаш 1)
4) взаимн.-совм. от аралау 3), 5) , 6) , 8)
- аралашу юллары
- аралашып алу
- аралашып китү
- аралашып тору

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "аралашу" в других словарях:

 • аралашу — 1. (Аралау (2) 2. Тыгыз бәйләнеш тоту, бергә булу 3. Икенче бер нәрсә белән буталу, кушылу 4. Фикер алышу. АРАЛАШУ ЮЛЛАРЫ – 1) Тимер юл, су юлы, һава юлы кебек бәйләнеш, элемтә, транспорт юллары 2) хәрби. Йөрү, бер урыннан икенчесенә чыгу, хәбәр… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • болгану — 1. (Болгау) 2. БОЛГАНЧЫКЛАНУ – Болганчык хәлгә килү, ком, ләм һ. б. ш. белән катнашу, аралашу 3. Тәртипсез аралашу, чуалу, буталу 4. Арлы бирле килү, ике арада аптырап йөрү 5. күч. Төрле тәртипсезлекләр, ыгы зыгылар, ризасызлыклар туу, чуалыш… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • катышу — 1. Бергә аралашу, бергә буталу, кушылу. Катнашу 2. Аралашу, күрешү йөрешү, алышу бирешү 3. Кысылу, тыгылу, читтән килеп катнашу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • коммуникация — 1. Аралашу юллары (гад. армия белән аның базалары арасындагы элемтә юлы тур.) Шәһәр коммуналь хуҗалыгының су, газ, җылылык һ. б. белән тәэмин итә торган корылмалары 2. лингв. Тел ярдәмендә аралашу, аңлашу, фикер һәм хис тойгыларны белдерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • багланыш — 1. Элемтә, бәйләнеш 2. Аралашу, катнашу, якыннан киңәшләшү, ярдәмләшү бәйләнеше. Үзара эчке бәйләнеш …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • барыш-кереш — Йомыш йомышлап, кайгы шатлык уртаклашып, бер береңә кереп йөрү, аралашу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бәйләнеш — 1. (Бәйләнү (1 6) ) 2. Үзара бәйлелек 3. Турыдан туры аралашу; якын һәм тыгыз элемтә, мөнәсәбәт. Яшерен мәхәббәт, якынлык 4. Хәбәрләшү, элемтә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • буталышу — Тәртипсез аралашу; нык чуалып ыгы зыгы килү (ишле төркем тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • диффузия — Орынышып торган матдәләрнең кисәкчекләре һәм молекулалары бер берсенә үтеп керү, аралашу процессы һәм күренеше …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җыен — I. 1. Нин. б. мәсьәләне хәл итү өчен җыйналган җәмәгать җыелышы. Митинг ... җыенда да чыгып сөйләгән ди 2. диал. Элек: бер төркем авылларда гадәттә сабан эшләре беткәч үткәрелә торган бәйрәм, ул һәр төркем авылда берәр атна булып, айдан артык… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кайнау — (КАЙНАТУ) – 1. Бик нык кайнарлау аркасында пар ясалып күбекләнү, быгырдау. Ыгы зыгы килеп тору 2. күч. Ярсып, ашкынып тору, көчәю. Ашкынып, ярсып, гөрләп, кызып китү 3. күч. Кайнашу, гөж килеп тору 4. күч. Озак вакытлар бергә эшләү, бергә булу,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге